ترجمه Vernal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بهاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ربيعي‌ , در فارسی : شبيه‌ بهار , به فارسی : باط‌راوت‌ چون‌ بهار.

Vernal به چه معناست و Vernal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vernal

بهاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بهاري‌, ترجمه بهاري‌, کلمات شبیه بهاري‌ , ربيعي‌ به لاتین , شبيه‌ بهار به لاتین , باط‌راوت‌ چون‌ بهار. خارجی
دانلود فایل ها