ترجمه Vernalize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گل‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميوه‌اوري‌ را تسريع‌ كردن‌.

Vernalize به چه معناست و Vernalize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vernalize

گل‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گل‌ دادن‌, ترجمه گل‌ دادن‌, کلمات شبیه گل‌ دادن‌ , ميوه‌اوري‌ را تسريع‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها