ترجمه Vernation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارايش‌ برگ‌ و غنچه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رشدبهاري‌ , در فارسی : برگ‌ بندي‌.

Vernation به چه معناست و Vernation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vernation

ارايش‌ برگ‌ و غنچه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ارايش‌ برگ‌ و غنچه‌, ترجمه ارايش‌ برگ‌ و غنچه‌, کلمات شبیه ارايش‌ برگ‌ و غنچه‌ , رشدبهاري‌ به لاتین , برگ‌ بندي‌. به لاتین
دانلود فایل ها