ترجمه Versatility در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تط‌بيق‌ پذيري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : همه‌ كاره‌ بودن‌.

Versatility به چه معناست و Versatility یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Versatility

تط‌بيق‌ پذيري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تط‌بيق‌ پذيري‌, ترجمه تط‌بيق‌ پذيري‌, کلمات شبیه تط‌بيق‌ پذيري‌ , همه‌ كاره‌ بودن‌. به لاتین
دانلود فایل ها