ترجمه Versification در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نظ‌م‌ سازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شاعري‌ , در فارسی : قافيه‌پردازي‌ , به فارسی : قافيه‌سازي‌.

Versification به چه معناست و Versification یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Versification

نظ‌م‌ سازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نظ‌م‌ سازي‌, ترجمه نظ‌م‌ سازي‌, کلمات شبیه نظ‌م‌ سازي‌ , شاعري‌ به لاتین , قافيه‌پردازي‌ به لاتین , قافيه‌سازي‌. خارجی
دانلود فایل ها