خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =59600 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('59600','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =59600 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Versification به فارسی

ترجمه Versification در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نظ‌م‌ سازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شاعري‌ , در فارسی : قافيه‌پردازي‌ , به فارسی : قافيه‌سازي‌.

Versification به چه معناست و Versification یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Versification

نظ‌م‌ سازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نظ‌م‌ سازي‌, ترجمه نظ‌م‌ سازي‌, کلمات شبیه نظ‌م‌ سازي‌ , شاعري‌ به لاتین , قافيه‌پردازي‌ به لاتین , قافيه‌سازي‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: