ترجمه Verslibre در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شعرازاد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شعر بدون‌ سجع‌ و قافيه‌ , در فارسی : شعر بسبك‌ نوين‌.

Verslibre به چه معناست و Verslibre یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Verslibre

شعرازاد به خارجی , ریشه انگلیسی شعرازاد, ترجمه شعرازاد, کلمات شبیه شعرازاد , شعر بدون‌ سجع‌ و قافيه‌ به لاتین , شعر بسبك‌ نوين‌. به لاتین
دانلود فایل ها