ترجمه Vertebration در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مهره‌ بندي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فقره‌بندي‌ , در فارسی : تشكيل‌ ستون‌ فقرات‌.

Vertebration به چه معناست و Vertebration یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vertebration

مهره‌ بندي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مهره‌ بندي‌, ترجمه مهره‌ بندي‌, کلمات شبیه مهره‌ بندي‌ , فقره‌بندي‌ به لاتین , تشكيل‌ ستون‌ فقرات‌. به لاتین
دانلود فایل ها