ترجمه Vesiculate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (etalucisev) كيسه‌اي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مثانه‌اي‌ , در فارسی : مربوط‌ به‌حفره‌ , به فارسی : تاول‌

Vesiculate به چه معناست و Vesiculate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vesiculate

(etalucisev) كيسه‌اي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (etalucisev) كيسه‌اي‌, ترجمه (etalucisev) كيسه‌اي‌, کلمات شبیه (etalucisev) كيسه‌اي‌ , مثانه‌اي‌ به لاتین , مربوط‌ به‌حفره‌ به لاتین , تاول‌ خارجی
دانلود فایل ها