ترجمه Vespertinal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شب‌ پره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مربوط‌ به‌شب‌ , در فارسی : شبانه‌ , به فارسی : عشايي‌.

Vespertinal به چه معناست و Vespertinal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vespertinal

شب‌ پره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شب‌ پره‌, ترجمه شب‌ پره‌, کلمات شبیه شب‌ پره‌ , مربوط‌ به‌شب‌ به لاتین , شبانه‌ به لاتین , عشايي‌. خارجی
دانلود فایل ها