ترجمه Vespid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زنبور درشت‌ و سرخ‌. می باشد

Vespid به چه معناست و Vespid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vespid

زنبور درشت‌ و سرخ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زنبور درشت‌ و سرخ‌., ترجمه زنبور درشت‌ و سرخ‌., کلمات شبیه زنبور درشت‌ و سرخ‌.
دانلود فایل ها