ترجمه Vessel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لوله‌. می باشد

Vessel به چه معناست و Vessel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vessel

لوله‌. به خارجی , ریشه انگلیسی لوله‌., ترجمه لوله‌., کلمات شبیه لوله‌.
دانلود فایل ها