ترجمه Vest Pocket در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جيبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مخصوص‌ , در فارسی : جيب‌ جليقه‌.

Vest Pocket به چه معناست و Vest Pocket یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vest Pocket

جيبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جيبي‌, ترجمه جيبي‌, کلمات شبیه جيبي‌ , مخصوص‌ به لاتین , جيب‌ جليقه‌. به لاتین
دانلود فایل ها