ترجمه Vestigial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بقايا. می باشد

Vestigial به چه معناست و Vestigial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vestigial

بقايا. به خارجی , ریشه انگلیسی بقايا., ترجمه بقايا., کلمات شبیه بقايا.
دانلود فایل ها