ترجمه Veto در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قدغن‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : راي‌ مخالف‌ دادن‌.

Veto به چه معناست و Veto یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Veto

قدغن‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قدغن‌ كردن‌, ترجمه قدغن‌ كردن‌, کلمات شبیه قدغن‌ كردن‌ , راي‌ مخالف‌ دادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها