ترجمه Vetoer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای راي‌ مخالف‌ دهنده‌. می باشد

Vetoer به چه معناست و Vetoer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vetoer

راي‌ مخالف‌ دهنده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی راي‌ مخالف‌ دهنده‌., ترجمه راي‌ مخالف‌ دهنده‌., کلمات شبیه راي‌ مخالف‌ دهنده‌.
دانلود فایل ها