ترجمه Viable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زنده‌ ماندني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زيست‌ پذير , در فارسی : ماندني‌ , به فارسی : قابل‌ دوام‌ , سایر ترجمه ها : مناسب‌

Viable به چه معناست و Viable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Viable

زنده‌ ماندني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زنده‌ ماندني‌, ترجمه زنده‌ ماندني‌, کلمات شبیه زنده‌ ماندني‌ , زيست‌ پذير به لاتین , ماندني‌ به لاتین , قابل‌ دوام‌ خارجی , مناسب‌ در زبان
دانلود فایل ها