ترجمه Viaduct در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارمه‌ روي‌ دره‌. می باشد

Viaduct به چه معناست و Viaduct یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Viaduct

ارمه‌ روي‌ دره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ارمه‌ روي‌ دره‌., ترجمه ارمه‌ روي‌ دره‌., کلمات شبیه ارمه‌ روي‌ دره‌.
دانلود فایل ها