ترجمه Vial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شيشه‌ كوچك‌ دارو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : امپول‌.

Vial به چه معناست و Vial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vial

شيشه‌ كوچك‌ دارو به خارجی , ریشه انگلیسی شيشه‌ كوچك‌ دارو, ترجمه شيشه‌ كوچك‌ دارو, کلمات شبیه شيشه‌ كوچك‌ دارو , امپول‌. به لاتین
دانلود فایل ها