ترجمه Vibratility در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lanoitarbiv می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : noitarbiv) اهتزاز , در فارسی : ارتعاش‌ , به فارسی : لرزه‌

Vibratility به چه معناست و Vibratility یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vibratility

(lanoitarbiv به خارجی , ریشه انگلیسی (lanoitarbiv, ترجمه (lanoitarbiv, کلمات شبیه (lanoitarbiv , noitarbiv) اهتزاز به لاتین , ارتعاش‌ به لاتین , لرزه‌ خارجی
دانلود فایل ها