ترجمه Vibrational در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ytilitarbiv می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : noitarbiv) اهتزاز , در فارسی : ارتعاش‌ , به فارسی : لرزه‌

Vibrational به چه معناست و Vibrational یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vibrational

(ytilitarbiv به خارجی , ریشه انگلیسی (ytilitarbiv, ترجمه (ytilitarbiv, کلمات شبیه (ytilitarbiv , noitarbiv) اهتزاز به لاتین , ارتعاش‌ به لاتین , لرزه‌ خارجی
دانلود فایل ها