ترجمه Vibrative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارتعاش‌. می باشد

Vibrative به چه معناست و Vibrative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vibrative

ارتعاش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ارتعاش‌., ترجمه ارتعاش‌., کلمات شبیه ارتعاش‌.
دانلود فایل ها