ترجمه Vibrissa در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.- گ‌.ش‌.) موي‌ حساس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : موي‌ بيني‌ , در فارسی : سبيل‌ و موي‌ اط‌راف‌

Vibrissa به چه معناست و Vibrissa یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vibrissa

(ج‌.ش‌.- گ‌.ش‌.) موي‌ حساس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.- گ‌.ش‌.) موي‌ حساس‌, ترجمه (ج‌.ش‌.- گ‌.ش‌.) موي‌ حساس‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.- گ‌.ش‌.) موي‌ حساس‌ , موي‌ بيني‌ به لاتین , سبيل‌ و موي‌ اط‌راف‌ به لاتین
دانلود فایل ها