ترجمه Vicegerent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خليفه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نايب‌ , در فارسی : جانشين‌ , به فارسی : قائم‌مقام‌ , سایر ترجمه ها : نايب‌السط‌نه‌.

Vicegerent به چه معناست و Vicegerent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vicegerent

خليفه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خليفه‌, ترجمه خليفه‌, کلمات شبیه خليفه‌ , نايب‌ به لاتین , جانشين‌ به لاتین , قائم‌مقام‌ خارجی , نايب‌السط‌نه‌. در زبان
دانلود فایل ها