ترجمه Vicereine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زن‌ نايب‌السلط‌نه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نايب‌السلط‌نه‌ زن‌.

Vicereine به چه معناست و Vicereine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vicereine

زن‌ نايب‌السلط‌نه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زن‌ نايب‌السلط‌نه‌, ترجمه زن‌ نايب‌السلط‌نه‌, کلمات شبیه زن‌ نايب‌السلط‌نه‌ , نايب‌السلط‌نه‌ زن‌. به لاتین
دانلود فایل ها