ترجمه Viceroy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نايب‌ السلط‌نه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فرمانفرماي‌ كل‌.

Viceroy به چه معناست و Viceroy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Viceroy

نايب‌ السلط‌نه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نايب‌ السلط‌نه‌, ترجمه نايب‌ السلط‌نه‌, کلمات شبیه نايب‌ السلط‌نه‌ , فرمانفرماي‌ كل‌. به لاتین
دانلود فایل ها