خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =59757 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('59757','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =59757 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vicinity به فارسی

ترجمه Vicinity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نزديكي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مجاورت‌ , در فارسی : همسايگي‌ , به فارسی : حومه‌ , سایر ترجمه ها : بستگي‌.

Vicinity به چه معناست و Vicinity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vicinity

نزديكي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نزديكي‌, ترجمه نزديكي‌, کلمات شبیه نزديكي‌ , مجاورت‌ به لاتین , همسايگي‌ به لاتین , حومه‌ خارجی , بستگي‌. در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: