ترجمه Vicinity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نزديكي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مجاورت‌ , در فارسی : همسايگي‌ , به فارسی : حومه‌ , سایر ترجمه ها : بستگي‌.

Vicinity به چه معناست و Vicinity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vicinity

نزديكي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نزديكي‌, ترجمه نزديكي‌, کلمات شبیه نزديكي‌ , مجاورت‌ به لاتین , همسايگي‌ به لاتین , حومه‌ خارجی , بستگي‌. در زبان
دانلود فایل ها