ترجمه Victorian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مربوط‌ به‌ زمان‌ سلط‌نت‌ ملكه‌ ويكتوريا. می باشد

Victorian به چه معناست و Victorian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Victorian

مربوط‌ به‌ زمان‌ سلط‌نت‌ ملكه‌ ويكتوريا. به خارجی , ریشه انگلیسی مربوط‌ به‌ زمان‌ سلط‌نت‌ ملكه‌ ويكتوريا., ترجمه مربوط‌ به‌ زمان‌ سلط‌نت‌ ملكه‌ ويكتوريا., کلمات شبیه مربوط‌ به‌ زمان‌ سلط‌نت‌ ملكه‌ ويكتوريا.
دانلود فایل ها