ترجمه Vide در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رجوع‌ شود به‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مانند , در فارسی : في‌ المثل‌.

Vide به چه معناست و Vide یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vide

رجوع‌ شود به‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رجوع‌ شود به‌, ترجمه رجوع‌ شود به‌, کلمات شبیه رجوع‌ شود به‌ , مانند به لاتین , في‌ المثل‌. به لاتین
دانلود فایل ها