ترجمه Video در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تلويزيوني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تلويزيون‌.

Video به چه معناست و Video یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Video

تلويزيوني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تلويزيوني‌, ترجمه تلويزيوني‌, کلمات شبیه تلويزيوني‌ , تلويزيون‌. به لاتین
دانلود فایل ها