ترجمه Vie در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رقابت‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هم‌ چشمي‌ كردن‌ , در فارسی : رقيب‌ شدن‌.

Vie به چه معناست و Vie یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vie

رقابت‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رقابت‌ كردن‌, ترجمه رقابت‌ كردن‌, کلمات شبیه رقابت‌ كردن‌ , هم‌ چشمي‌ كردن‌ به لاتین , رقيب‌ شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها