ترجمه Viewer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناظ‌ر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيننده‌ , در فارسی : تماشاگر.

Viewer به چه معناست و Viewer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Viewer

ناظ‌ر به خارجی , ریشه انگلیسی ناظ‌ر, ترجمه ناظ‌ر, کلمات شبیه ناظ‌ر , بيننده‌ به لاتین , تماشاگر. به لاتین
دانلود فایل ها