ترجمه Vigor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ruogiv) قدرت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نيرومندي‌ , در فارسی : زور , به فارسی : نيرو , سایر ترجمه ها : انرژي‌ توان‌.

Vigor به چه معناست و Vigor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vigor

(ruogiv) قدرت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ruogiv) قدرت‌, ترجمه (ruogiv) قدرت‌, کلمات شبیه (ruogiv) قدرت‌ , نيرومندي‌ به لاتین , زور به لاتین , نيرو خارجی , انرژي‌ در زبان , توان‌.انگلیسی
دانلود فایل ها