ترجمه Vill در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (حق. – انگليس‌) دهستان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بخش‌ صد خانواري‌.

Vill به چه معناست و Vill یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vill

(حق. – انگليس‌) دهستان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (حق. – انگليس‌) دهستان‌, ترجمه (حق. – انگليس‌) دهستان‌, کلمات شبیه (حق. – انگليس‌) دهستان‌ , بخش‌ صد خانواري‌. به لاتین
دانلود فایل ها