ترجمه Village در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دهكده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روستا , در فارسی : ده‌ , به فارسی : قريه‌.

Village به چه معناست و Village یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Village

دهكده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دهكده‌, ترجمه دهكده‌, کلمات شبیه دهكده‌ , روستا به لاتین , ده‌ به لاتین , قريه‌. خارجی
دانلود فایل ها