ترجمه Villatic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مربوط‌ به‌ دهكده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روستايي‌ , در فارسی : دهاتي‌.

Villatic به چه معناست و Villatic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Villatic

مربوط‌ به‌ دهكده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مربوط‌ به‌ دهكده‌, ترجمه مربوط‌ به‌ دهكده‌, کلمات شبیه مربوط‌ به‌ دهكده‌ , روستايي‌ به لاتین , دهاتي‌. به لاتین
دانلود فایل ها