ترجمه Vindicate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حمايت‌ كردن‌ از می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پشتيباني‌ كردن‌ از , در فارسی : دفاع‌ كردن‌ از

Vindicate به چه معناست و Vindicate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vindicate

حمايت‌ كردن‌ از به خارجی , ریشه انگلیسی حمايت‌ كردن‌ از, ترجمه حمايت‌ كردن‌ از, کلمات شبیه حمايت‌ كردن‌ از , پشتيباني‌ كردن‌ از به لاتین , دفاع‌ كردن‌ از به لاتین
دانلود فایل ها