ترجمه Vindication در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حمايت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دفاع‌ , در فارسی : اثبات‌ بيگناهي‌ , به فارسی : توجيه‌ , سایر ترجمه ها : خونخواهي‌.

Vindication به چه معناست و Vindication یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vindication

حمايت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حمايت‌, ترجمه حمايت‌, کلمات شبیه حمايت‌ , دفاع‌ به لاتین , اثبات‌ بيگناهي‌ به لاتین , توجيه‌ خارجی , خونخواهي‌. در زبان
دانلود فایل ها