ترجمه Vindicator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حامي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توجيه‌ كننده‌.

Vindicator به چه معناست و Vindicator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vindicator

حامي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حامي‌, ترجمه حامي‌, کلمات شبیه حامي‌ , توجيه‌ كننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها