ترجمه Vindicatory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ توجيه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مربوط‌ به‌دفاع‌ و حمايت‌ , در فارسی : ثابت‌ كردني‌.

Vindicatory به چه معناست و Vindicatory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vindicatory

وابسته‌ به‌ توجيه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ توجيه‌, ترجمه وابسته‌ به‌ توجيه‌, کلمات شبیه وابسته‌ به‌ توجيه‌ , مربوط‌ به‌دفاع‌ و حمايت‌ به لاتین , ثابت‌ كردني‌. به لاتین
دانلود فایل ها