ترجمه Vinedresser در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باغبان‌ تاكستان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باغبان‌ درختان‌ مو.

Vinedresser به چه معناست و Vinedresser یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vinedresser

باغبان‌ تاكستان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باغبان‌ تاكستان‌, ترجمه باغبان‌ تاكستان‌, کلمات شبیه باغبان‌ تاكستان‌ , باغبان‌ درختان‌ مو. به لاتین
دانلود فایل ها