ترجمه Vinosity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حالت‌ و خصوصيات‌ شراب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : معتادبه‌شراب‌ , در فارسی : خماري‌ , به فارسی : باده‌

Vinosity به چه معناست و Vinosity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vinosity

حالت‌ و خصوصيات‌ شراب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حالت‌ و خصوصيات‌ شراب‌, ترجمه حالت‌ و خصوصيات‌ شراب‌, کلمات شبیه حالت‌ و خصوصيات‌ شراب‌ , معتادبه‌شراب‌ به لاتین , خماري‌ به لاتین , باده‌ خارجی
دانلود فایل ها