ترجمه Vintager در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انگورچين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خوشه‌چين‌.

Vintager به چه معناست و Vintager یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vintager

انگورچين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انگورچين‌, ترجمه انگورچين‌, کلمات شبیه انگورچين‌ , خوشه‌چين‌. به لاتین
دانلود فایل ها