ترجمه Vintner در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عمده‌فروش‌ شراب‌. می باشد

Vintner به چه معناست و Vintner یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vintner

عمده‌فروش‌ شراب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عمده‌فروش‌ شراب‌., ترجمه عمده‌فروش‌ شراب‌., کلمات شبیه عمده‌فروش‌ شراب‌.
دانلود فایل ها