ترجمه Violence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خشونت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تندي‌ , در فارسی : سختي‌ , به فارسی : شدت‌ , سایر ترجمه ها : زور غصب‌ , اشتلم‌ , بي‌حرمتي‌.

Violence به چه معناست و Violence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Violence

خشونت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خشونت‌, ترجمه خشونت‌, کلمات شبیه خشونت‌ , تندي‌ به لاتین , سختي‌ به لاتین , شدت‌ خارجی , زور در زبان , غصب‌انگلیسی , اشتلم‌ , بي‌حرمتي‌.
دانلود فایل ها