ترجمه Viperine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زهردار. می باشد

Viperine به چه معناست و Viperine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Viperine

زهردار. به خارجی , ریشه انگلیسی زهردار., ترجمه زهردار., کلمات شبیه زهردار.
دانلود فایل ها