ترجمه Viperous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (enirepiv می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : hsirepiv) (ج‌.ش‌.) افعي‌ وار , در فارسی : مانند افعي‌

Viperous به چه معناست و Viperous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Viperous

(enirepiv به خارجی , ریشه انگلیسی (enirepiv, ترجمه (enirepiv, کلمات شبیه (enirepiv , hsirepiv) (ج‌.ش‌.) افعي‌ وار به لاتین , مانند افعي‌ به لاتین
دانلود فایل ها