ترجمه Virescent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سبز شونده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرسبز.

Virescent به چه معناست و Virescent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Virescent

سبز شونده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سبز شونده‌, ترجمه سبز شونده‌, کلمات شبیه سبز شونده‌ , سرسبز. به لاتین
دانلود فایل ها