ترجمه Virgin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دست‌ نخورده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استفاده‌ نشده‌.

Virgin به چه معناست و Virgin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Virgin

دست‌ نخورده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دست‌ نخورده‌, ترجمه دست‌ نخورده‌, کلمات شبیه دست‌ نخورده‌ , استفاده‌ نشده‌. به لاتین
دانلود فایل ها