ترجمه Viricidal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ويروس‌ كش‌. می باشد

Viricidal به چه معناست و Viricidal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Viricidal

ويروس‌ كش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ويروس‌ كش‌., ترجمه ويروس‌ كش‌., کلمات شبیه ويروس‌ كش‌.
دانلود فایل ها