ترجمه Virologist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متخصص‌ ويروس‌ شناس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ويژه‌گرعلم‌ ويروس‌ شناسي‌ , در فارسی : ويروس‌

Virologist به چه معناست و Virologist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Virologist

متخصص‌ ويروس‌ شناس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متخصص‌ ويروس‌ شناس‌, ترجمه متخصص‌ ويروس‌ شناس‌, کلمات شبیه متخصص‌ ويروس‌ شناس‌ , ويژه‌گرعلم‌ ويروس‌ شناسي‌ به لاتین , ويروس‌ به لاتین
دانلود فایل ها